På grunn av den pågående smitteproblematikken i dagens samfunn har styret besluttet å stanse all aktivitet i klubben i første omgang i 14 dager.

Styret følger situasjonen fortløpende og kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Med vennlig hilsen
Styret