Farvel 4 divisjon !

Etter en turbulent fjorårssesong var det med spenning vi sonderte terrenget på høsten -18 mht til spillerstall og trenere for A-laget med tanke på et nytt år i 4 div.

Optimismen var stor da Henrik og Joakim tok ansvar og presenterte et opplegg for vinter- og vårtreninger / kamper. Over 20 spillere sa seg villige til å satse på at vi skulle få et bra lag i 2019.

Etter hvert har det imidlertid vist seg (av mange ulike årsaker) at flere og flere har uteblitt, slik at det nå bare har vært 10-12 stk i snitt på treningene. Dette er et alt for lavt tall til at det kunne være forsvarlig å opprettholde laget i divisjonen.

Konklusjonen fra trenere og styret (både i Yngres og Senior) er derfor at laget trekkes fra seriespillet i 4 div. – og at det satses på å bygge opp igjen et lag fra grunnen av. (6 div.)