EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

På grunn av formelle mangler ved årsmøtevalget, innkalles herved til

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  Søndre Land Fotball Senior

Sted: Sportshytta Hov Stadion

Tid: Torsdag 14 april 2016     kl. 18:00

Sak: Valg