ÅRSMØTE 2018

Søndre Land Fotball Senior avholder årsmøte på Sportshytta, torsdag 8 mars kl. 19.00.

Saker som ønskes tatt opp på møtet, må være oss i hende senest 2 uker før.

Styret    (post@sl-fotball.no)