ÅRSMØTE SØNDRE LAND FOTBALL SENIOR

Søndre land Fotball Senior avholder sitt årsmøte på

Sportshytta – Søndre Land Idrettspark TORSDAG 9. FEBRUAR KL. 18:00.

Saker til årsmøte må være styret i hende innen 31. januar.